AKTYWNOŚĆ SPORTOWA PRZEDSZKOLAKA

17-11-2015

W wieku przedszkolnym dzieci odczuwają silne zapotrzebowanie na ruch i aktywność fizyczną. Maluchy same z siebie przez cały dzień biegają, skaczą, tańczą. Wystarczy to tylko wykorzystać, by zapewnić dziecku zdrowy rozwój.

Aktywność fizyczna poprawia:

  • Rozwój fizyczny - sporty uruchamiają przysadkę, a także nadnercza, co pobudza wydzielanie hormonów, sprzyjając rozwojowi fizycznemu.
  • Układ oddechowy - pobieranie zwiększonej ilości tlenu poprawia pracę klatki piersiowej. Lepiej dotleniane są komórki całego organizmu, w tym komórki mózgowe. Przyczynia się to bezpośrednio do lepszych wyników w nauce.
  • Układ kostny - dziecko aktywnie spędzające czas jest mniej narażone na złamania, gdyż aktywność zwiększa uwapnienie i elastyczność kości, a także na skrzywienia kręgosłupa. Ruch pozytywnie wpływa na stawy, dzięki prawidłowemu odżywieniu chrząstki stawowej, co poprawia sprężystość torebek stawowych.
  • Układ nerwowy - pociecha, która uprawia sporty nie będzie miała problemów z zasypianiem, a sen będzie spokojny i wolny od koszmarów.
  • Przemianę materii - duża ilość ruchu doskonale wpływa na układ pokarmowy. Systematyczna aktywność zapobiega otyłości - pladze współczesnego świata, chorobom serca, a także chorobom takim jak cukrzyca, czy nadciśnienie.

Zdrowie fizyczne to nie jedyne korzyści, które niesie za sobą ruch. Dziecko, które jest aktywne, większość czasu spędza na dworze lub zajęciach dodatkowych – przez co nie traci czasu na oglądanie telewizji, czy granie. Wysportowane dziecko jest bardziej otwarte na zmiany, lepiej dostosowuje się do nowych sytuacji, a w stanach napięcia, złości, czy stresu szybciej wraca do równowagi psychicznej. Rywalizacja wyrabia umiejętność znoszenia porażek i przyjmowania krytyki, szybkiego nawiązywania kontaktów, pracy w zespole. Zwiększa również odpowiedzialność, dobrą samoocenę i poczucie własnej wartości - co przekłada się na wytrwałość w dążeniu do celu. Zatem ruch to także psychiczny rozwój naszego dziecka.

Przedszkolak jest już w wieku, gdy może uprawiać niemal każdy sport. Warto zatem wspólnie obejrzeć mecz, lub zawody sportowe w kilku dyscyplinach, co pomoże dziecku wybrać interesujący go rodzaj sportu, a następnie rozpocząć wspólne ćwiczenia. Wpłynie to na pogłębienie kontaktu z pociechą. Warto też wtajemniczać dziecko w korzyści, które płyną ze sportu, by poprawić jego motywację.

Jeśli od najmłodszych lat dziecko rozwinie nawyk uprawiania aktywności fizycznej, wpłynie to w przyszłości na jego zdrowie i dobre samopoczucie. Ukształtowanie nawyku uprawiania sportu u malucha wymaga czasu i poświęcenia, jednak efektem będzie poprawa sprawności fizycznej oraz wyrobienie zdrowego stylu życia i systematyczności

PO CO PSYCHOLOG W PRZEDSZKOLU

27-10-2015

Opiekę nad przedszkolakiem od samego początku sprawują wychowawcy. Warto jednak pamiętać, że oprócz nich, czuwaniem nad prawidłowym rozwojem dziecka zajmuje się także psycholog. To osoba, która jest przede wszystkim dla dziecka - ale także dla rodziców i nauczycieli. 

Jakie są zadania i w czym pomaga psycholog przedszkolny?W każdym przedszkolu dziecko ma prawo do opieki psychologicznej. Pomoc specjalisty jest dobrowolna i bezpłatna oraz gwarantowana ustawą Ministerstwa Edukacji Narodowej. W zależności od przedszkola, psycholog pracuje na miejscu lub w poradni psychologiczno – pedagogicznej, której podlega placówka. Z racji tego, że okres przedszkolny jest dla dziecka czasem intensywnych zmian i bardzo dynamicznego rozwoju, psycholog nadzoruje jego prawidłowy przebieg. 

Pierwsze dni i tygodnie w przedszkolu to dla wielu dzieci, ale i rodziców trudny start, pełen wyzwań. Proces adaptacji może przebiegać łagodniej dzięki wsparciu terapeutycznemu.W późniejszym okresie psycholog z pomocą wychowawców jest w stanie objąć diagnozą dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz zadbać o dalsze działania terapeutyczne. 

Wśród rutynowych działań specjalisty są również badania przesiewowe, które pozwalają ocenić poziom percepcji wzrokowej i słuchowej, a także zdolności motorycznych dziecka, w tym małej motoryki. Badania przesiewowe służą ocenie gotowości szkolnej malucha, który po skończeniu edukacji przedszkolnej stanie się uczniem szkoły podstawowej. 

Psycholog - badając prawidłowości rozwojowe dziecka - jest pomocą i wsparciem także dla wychowawców. Może organizować dla nich spotkania tematyczne, które pozwolą im zdobyć nowe umiejętności. 

Psycholog przedszkolny pomaga także rodzicom przedszkolaków, będąc do ich dyspozycji podczas dyżurów. Służy swoimi obserwacjami, wsparciem i poradą.Warto zgłaszać się szczególnie, gdy dziecko przejawia problemy w sferze wychowawczej, emocjonalnej, społecznej, intelektualnej czy komunikacyjnej. Powodem do odwiedzin psychologa mogą być także problemy w relacjach rodzinnych czy przejawy agresywnych zachowań.Działając wspólnie z rodzicem, psycholog pomaga czuwać nad prawidłowym rozwojem dziecka i dobrym działaniem rodziny. 

Coraz częstszą inicjatywą psychologów są spotkania dla rodziców w formie warsztatowej lub wykładowej, które mają na celu wspomóc ich zdolności rodzicielskie. Podobne inicjatywy mogą być organizowane pod kątem przedszkolaków. Treningi umiejętności ubrane w zabawę czy zajęcia profilaktyczne o wybranej tematyce. 

Nieco inna jest specyfika pracy psychologa w przedszkolu integracyjnym. Wymaga ona specjalnego podejścia, które uwzględni ograniczenia dziecka - czy to w sferze intelektualnej, czy ruchowej lub emocjonalnej.W pracy wymagana jest ścisła współpraca z rodzicami, ale i rehabilitantami lub innymi specjalistami sprawującymi opiekę nad dzieckiem. Wobec dzieci stosowane są różnorodne metody terapeutyczne, wspierające jego rozwój.

 Integracja niesie ze sobą misję wyrównywania szans, dlatego odrębnym zadaniem jest współdziałanie w grupie dzieci prawidłowo rozwijających się, jak i tych, które wymagają wsparcia.Rozwój u każdego dziecka przebiega nieco inaczej, a jego zachowania nie zawsze bywają łatwe czy zrozumiałe. Wiedza i obserwacja psychologa pozwala dostrzec kłopoty, czy trudności dziecka. A rozumiejąc je, staje się ogromną pomocą tak dla malucha, jak i rodziców.Dlatego warto pamiętać i korzystać z pomocy psychologa przedszkolnego, który jest dla dzieci, nauczycieli i, co ważne, dla rodziców, oferując im swoje obserwacje, doświadczenie i wiedzę.